Sponsoring: algemene info

AFC Quick 1890 en sponsoring een mooi combinatie!

AFC Quick 1890 behoort tot de oudste voetbalverenigingen van Nederland en mag een "traditieclub" worden genoemd. Onze vereniging met 1.250 leden en 85 teams hecht veel waarde aan een veilige omgeving waarbij het familiegevoel centraal staat. In de eerste plaats staan het spelplezier en de saamhorigheid voorop. Hier wordt geen onderscheid gemaakt in het wel of geen aanleg hebben voor voetbal. Voor de talenten onder de jeugd zijn er voldoende ontwikkelingsmogelijkheden. Dit ondersteunen we door het inzetten van bekwame hoofdtrainers en jeugdtrainers. Het doel is om de talenten zolang mogelijk vast te houden en door te laten stromen naar het eerste en tweede elftal bij de senioren. Voor de overige senioren willen we een club zijn waar gezelligheid en een potje voetbal goed gecombineerd kunnen worden.

Waar wordt het sponsorgeld aan besteed?

Met de ingebrachte sponsorgelden worden de volgende idealen verwezenlijkt: uniforme voetbalkleding, het gebruik van de meest moderne voetbalmaterialen, het in dienst hebben van bekwame hoofd- en jeugdtrainers, het onderhouden en op termijn nieuwbouw van onze accommodatie en het in conditie houden van onze prachtige voetbalvelden. Zo leggen we een uitstekende basis voor alle door de voetbalvereniging bepaalde doelstellingen op sportief gebied. Daarnaast worden er voor de jeugd diverse evenementen georganiseerd, waaronder het jeugdvoetbalkamp, kampioenenbal voor alle jeugdteams, Sinterklaasfeest, etc. De opbrengsten uit sponsoring komen ten goede aan de algemene middelen van de vereniging. Het bestuur ziet er op toe dat er verantwoordelijk wordt omgegaan met de beschikbare middelen en legt hierover verantwoording af aan de leden. Daarnaast is er binnen de vereniging een kascommissie. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Wat kan AFC Quick 1890 bieden aan de sponsors?

Sponsoring is niet alleen een kwestie van goedgeefsheid maar ook een deal voor beide partijen. Een voorwaarde is dat de vereniging een goede organisatie kent met een professionele en actieve uitstraling. De sponsorcommissie bestaat uit negen leden die allemaal een actieve bijdrage leveren om dit te realiseren. Door het organiseren van activiteiten zorgen wij er voor dat sponsors met elkaar in contact kunnen komen, zodat beide belangen worden gediend.

Tot slot

AFC Quick 1890 was de afgelopen 125 jaar een toonaangevende voetbalclub in Amersfoort en om omstreken en dit gaan we ook voor de komende 125 jaar realiseren. Met het bestuur, de onderliggende commissies en onze sponsors zijn we er van overtuigd dat we hier in gaan slagen! De sponsorcommissie, Arjen Karelse (bestuurslid; 06-12898462)
Patrick Kers
Robin Hesselink
Bob Oldenhof
Mike den Hertog
Dennie van de Vijzel
Henry Commandeur
Jeroen de Roon
Mark van Hoorn (06-43007071) sponsorcommissie@afcquick1890.nl
© Deze website is geheel belangeloos ontworpen en gebouwd door Geijtenbeeck Websites